Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM

BẤM CHỌN NGAY LINK

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP KHOÁ 14

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP KHOÁ 12+13+VH9001-2+VH10.001-2+VH11.001-2

CÁC LỚP NGHỀ NGẮN HẠN (LỚP CS1 - QBT) 

CÁC LỚP NGHỀ NGẮN HẠN (LỚP CS1 - Q12)

LỚP PHCN-Q8 (Đến tháng 8 năm 2020)

ĐỂ XEM THỜI KHÓA BIỂU MỚI

Mọi thắc mắc xin liên hệ :

Phòng Đào tạo Trường Trung cấp Bách Khoa Tp.HCM

 - Điện thoại: 028.7159560-61-62 - Đường dây nóng: 0936 606364

Newer news items:

Older news items: